home
Terug naar begin

Snelzoeken
Inloggen
Handige links


Verklaring van vrijwaring
SuperJeRijk.nl kan ondanks consistente en intensieve zorg voor de vertoonde informatie op deze website niet garanderen dat deze informatie volledig danwel foutloos is. Vertoonde informatie wordt mogelijkerwijs niet door onszelf maar door een derde partij aangeleverd. Wijzigingen in getoonde informatie kunnen op elk moment zonder enige kennisgeving geschieden. SuperJeRijk.nl sluit de aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, in welke vorm en van welk aard dan ook, voortvloeiend uit of gerelateerd aan het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken. SuperJeRijk.nl sluit ter benadrukking eveneens schade uit, direct of indirect, in welke vorm en van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruiken van de op deze website vertoonde informatie. Gebruikers van SuperJeRijk.nl wordt ten alle tijden aangeraden informatie te controleren bij de betreffende supermarkt.

Privacy statement
SuperJeRijk.nl springt in alle gevallen uiterst zorgvuldig om met door u verstrekte gegevens. Verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld, tenzij dit expliciet is aangegeven en hiervoor gegronde redenen zijn. Het is mogelijk dat SuperJeRijk.nl gegevens verzamelt voor statistische doeleinden. Dit type gegevens zullen echter niet gekoppeld worden aan verstrekte persoonsgegevens. Zodoende zal deze informatie niet tot het individu herleidbaar zijn. In het algemeen doet SuperJeRijk.nl haar uiterste best om eventueel door u verstrekte persoonlijke informatie te beschermen en ten alle tijden vertrouwelijk te behandelen.

Cookies van derden
Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op deze website. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze en/of andere websites op het internet. Raadpleeg voor meer informatie over Google advertenties en privacy de volgende link: www.google.nl/privacy/ads. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.
U kunt er ook voor kiezen cookies in zijn geheel uit te schakelen in uw webbrowser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Het in zijn geheel uitschakelen van cookies zal echter de werking van deze en andere websites negatief beinvloeden, zo kunt u bijvoorbeeld niet meer inloggen en worden tijdens uw bezoek geen zaken onthouden die reeds eerder zijn ingevoerd danwel geselecteerd.

Deze disclaimer kan genuanceerd of anderszins gewijzigd worden. De op deze locatie gepresenteerde versie is altijd de laatste en op dit moment geldende versie.

Supermarkten zoeken
Populaire Aanbiedingen